Všeobecná ambulancia pre dospelých

Všeobecná ambulancia pre dospelých poskytuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov/klientov, ktorí dosiahli vek 18 rokov.

Zabezpečuje prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení, organizuje následnú špecializovanú starostlivosť, hodnotí a posudzuje stav zdravia pacienta.

Ambulancia poskytuje nasledovné služby: 

 • Komplexná liečebno-preventívna všeobecná lekárska starostlivosť
 • Riešenie akútnych ochorení dýchacích ciest (chrípka, angína, zápal priedušiek a i.)
 • Riešenie akútnych ochorení ochorenia pohybového aparátu
 • Vyšetrenie CRP (C-reaktívny protein – zdravotnými poisťovňami odporučené vyšetrenie pred indikáciou antibiotickej liečby. Vyšetrenie pomáha odlíšť vírusovú a   bakteriálnu príčinu ochorenia.)
 •  EKG vyšetrenie 
 • Odporúčania na špeciálne vyšetrenia (RTG, USG, …)
 • Odporúčania na ďalšie vyšetrenia v odborných ambulanciách
 • Diagnostika a liečba v spolupráci s odbornými ambulanciami
 • Odbery materiálu na hematologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie,
 • Naordinovanie potrebnej liečby
 • Podávanie liečiv 
 • Preventívne, povinné aj nepovinné očkovania
 • Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel, plavidiel, SBS  aj iné potvrdenia o zdravotnom stave
 • Zákonné preventívne prehliadky
 • Vstupné, výstupné a periodické prehliadky do zamestnania

NOVINKA – meranie protilátok (COVID-19). Viac info TU.

 

Lekár

MUDr.Magdaléna Majerčíková

MUDr.Vincent Holečka

Zdravotná sestra

Mária Turčanová

Monika Slosiarová

Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok 07.00 – 14:30
Obed 12:00 – 12:30

Telefón

0910 799 112

e-mail

vseobecna@mediform.sk

Články MUDr.Magdalény Majerčíkovej