Interná ambulancia

Nachádza sa na 1.poschodí hlavnej zrekonštruovanej budovy polikliniky.

V ambulancii poskytujeme komplexnú starostlivosť (prevenciu, diagnostiku a liečbu) pacientom.

Druhy výkonov

  • Preventívne vyšetrenia (základný laboratórny skríning so zameraním na metabolické ochorenia (cukry, tuky v krvi),  vyšetrenie markerov
  • 12 zvodové EKG s popisom
  • Kompletné predoperačné interné vyšetrenia vrátane zabezpečenia laboratórnych vyšetrení a ďalšej medziodborovej spolupráce potrebnej k predoperačnému vyšetreniu( RTG pľúc, USG vyšetrenie – ak je potrebné, EKG + popis)
  • Vyšetrenie potrebné ku kúpeľnej liečbe

Lekár

MUDr.Katarína Bieliková

Zdravotná sestra

Dana Mokrá

Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok 07.00 – 14:30
Obed 12:00 – 12:30

Telefón

0902 112 112

e-mail

interna@mediform.sk