Cvičenie pre osoby s postcovidovým syndrómom

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie polikliniky Mediform ponúka post-covidovú komplexnú rehabilitačnú starostlivosť pacientom s pretrvávajúcimi ťažkosťami v zmysle dušnosti, malej tolerancie záťaže, rýchlej  unaviteľnosti a dekompenzácie chronických ťažkostí.

mediform.sk Cvičenie pre osoby s postcovidovým syndrómom 1

Vstupné vyšetrenie rehabilitačným lekárom.

Vyšetrenie je na objednávku:
0902 112 112
v čase od 13:00 do 14:00

Na vyšetrenie je potrebné priniesť predchádzajúcu dokumentáciu: vyšetrenie pneumológa, iného špecialistu, výsledky zobrazovacích vyšetrení (Rtg, CT, HRCT), funkčné vyšetrenia, ak boli realizované (spirometria, a pod.).