Meranie protilátok (COVID-19)

EXDIA TRF ANALYZER PLUS vo všeobecnej ambulancii MEDIFORM

Vyšetrenie merania protilátok na COVID-19 budeme realizovať z kvapky krvi, na počkanie ( výsledok do 15 minút od odberu).

mediform.sk Meranie protilátok (COVID-19) 1

Cena vyšetrenia je 16,- €

Na vyšetrenie je nutné sa vopred objednat:
na telefónnom čísle 0910 799 112
každý pracovný deň v čase od 13:00 do 14:00