RTG priama digitalizacia

Rádiologické pracovisko využíva digitálne röntgenové zariadenie Italray DR Solutions s priamou digitalizáciou . Vďaka technológií DR (digitálna skiagrafia) je RTG snímka vysokej kvality k dispozícií behom niekoľkých sekúnd. Vysoká kvalita snímaného obrazu je dosahovaná pri čo najnižšej dávke röntgenového žiarenia s ohľadom na pacienta.

Distribúcia a archivácia vyhotovenej obrazovej dokumentácie s DICOM kompatibilitou je zabezpečená medicínskym informačným systémom PACS. Vďaka tomuto systému sú RTG obrazy prostredníctvom šifrovaného prístupu dostupné vyšetrujúcemu lekárovi pre potreby diagnostiky a popisu prakticky okamžite. Na vyžiadanie je možné uloženie vyšetrenia na externý nosič (CD/DVD).

Zariadenie umožňuje všetky rutinné vyšetrenia pacientov ležiacich na stole, sediacich alebo stojacich. Je vhodný pre široký rozsah vyšetrení, od skiagrafického vyšetrenia lebky, hrudníku, brucha, chrbtice a panvy až po skelet končatín.

  • vyšetrenia sú plne hradené všetkými zdravotnými poisťovňami
  • možnosť vyšetrenia aj pre samoplatcov na základe štandardného postupu a cien podľa cenníka
  • RTG vyšetrenia sú vykonávané priebežne v deň odoslania pacienta na vyšetrenie.

Lekár

MUDr.Tamir Yahia

MUDr.Pavel Strenáčik

Rádiologický laborant

Miloš Galeta

Jozef Nehnevaj

Zdravotná sestra

Helena Garajová

Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok 07.00 – 14:30
Obed 12:00 – 12:30

Telefón

0911 112 072

e-mail

rtg@mediform.sk