O nás

HISTÓRIA :

Zdravotnícke zariadenie poliklinika  Mediform s.r.o. vznikla ako nástupca NsP Nová Baňa, ktorá bola v roku 2008 zatvorená.

SÚČASNOSŤ:

Poliklinika Mediform s.r.o. vznikla na základe rozhodnutia Banskobystrického kraja, ako príslušného orgánu, podľa zákona č.578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poliklinika Mediform s.r.o. ponúka v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti špecializovanú zdravotnú starostlivosť/ďalej len ŠAS/a zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek / ďalej len SVLZ/.

Poliklinika poskytuje zdravotnú starostlivosť v nasledovnom rozsahu :

ŠAS ambulancie v odboroch :

 • Všeobecná ambulancia pre dospelých
 • Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
 • Vnútorné lekárstvo /interná/
 • Chirurgická ambulancia
 • Otorinolaryngologická ambulancia /ORL/
 • Oftalmologická ambulancia
 • Ambulancia fyziatrie , balneológie a liečebnej rehabilitácie

SVLZ zariadenie  v odboroch :

 • Liečebná rehabilitácia
 • Abdominálna ultrasonografia u dospelých
 • Rádiológia

CIEĽ:  

 • našim hlavným cieľom , je poskytnúť zdravotnú starostlivosť pod jednou strechou , aby pacient/klient nemusel  chodiť na iné pracovisko mimo miesta bydliska , keďže všetky ambulancie sú pod jednou strechou.
 • postupne vymieňať prístrojové vybavenie , za modernejšie ale hlavne účinnejšie pri diagnostike, čo sa nám aj darí, na sonografiu sme v roku 2014 zakúpil nový vyšetrovací  prístroj MYLAB 50, na internú ambulanciu sme zakúpili moderné počítačové EKG zariadenie pripojiteľné k PC. Na monitore PC možno monitorovať, analyzovať, ukladať a zaznamenávať 12 kanálové EKG .V roku 2018 prešla Poliklinika Mediform, s.r.o. modernizáciou ambulancií – výmena zdravotníckeho nábytku, špeciálnym náterom ambulancií, chodieb, úprava chodieb, úprava lavičiek,  dokúpením a výmenou potrebného počítačového vybavenia. Čaká nás výmena RTG prístroja , čo bude predstavovať najvyššiu investíciu Polikliniky.
 • Zaviesť elektronické zdravotníctvo, spustenie systému e-Zdravie znamená historicky najväčšiu kvalitatívnu zmenu v oblasti zdravotníctva. Systém e-Zdravie bol v testovacej verzii spustený od 1.1.2018 , Poliklinika Mediform,s.r.o. patrí medzi prvých poskytovateľov, ktorí sa do projektu e-Zdravie zapojila a spustila e -Zdravie na všetkých ambulanciách .
 • Neustále sa starať o zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných služieb ako aj odbornej úrovne zdravotníckeho personálu.

MEDIFORM s.r.o.

Veríme, že naša práca bude prospešná, ako Vám tak i Vášmu zdraviu.

madelajan@***********

Dnes som navštívil ambulanciu infúznej liečby, kde som absolvoval infúznu liečbu na chrbticu v príjemnom prostredí samotnej ambulancie a v neskutočne príjemnom a profesionálnom prístupe samotného lekára ako aj sestričky. Všetko prebiehalo bezproblémovo a príjemne. Takto si to predstavujem v 21. storočí. Ďakujem

Mgr. Vladimír Ďatko s manželkou

Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že je potrebné testovanie na Covid 19 sme sa rozhodli aj s manželkou navštíviť Vaše mobilné miesto v Zlatých Moravciach na ul. Bernolákovej. Ráno sme si prevzali časenky s uvedením presného času, kedy sa máme dostaviť na test. Boli sme prekvapení aj s manželkou, že nás presne zobrali  na čas určený na časenke. Niečo neuveriteľné na naše podmienky a spôsob aké testovanie sme zažili  v tej prvej fáze, keď sme čakali na test 4 hod. Chceme sa Vám veľmi poďakovať, že konečne niekoho napadla takáto skvelá myšlienka a bola zrealizovaná v praxi. Ešte raz Vám ďakujeme za ušetrený čas a ostatné obštrukcie, ktoré s tým súvisia v tomto zimnom období. Prajeme Vám vo vašej práci veľa dobrých nápadov a hlavne vydržte aj Vy v plnom zdraví. S pozdravom Mgr. Vladimír Ďatko s manželkou.