Rehabilitácia-procedúry

Nachádza sa v zrekonštruovanej budove polikliniky v prízemí.

Druhy výkonov:

Oddelenie poskytuje komplexnú preventívnu, diagnostickú a liečebnú rehabilitačnú starostlivosť s využitím najnovších metodických postupov a moderného prístrojového vybavenia v oblasti vodoliečby, elektroliečby a masáží.
Na vyšetrenie k nám môže pacienta odoslať lekár prvého kontaktu a odborný lekár špecializovanej ambulancie. U nás je pacient vyšetrený odborným lekárom pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu a zaradený do rehabilitačného programu.. 

Na našom pracovisku poskytujeme fyziatrickú liečbu širokej škály ochorení alebo úrazov pohybového, nervového, cievneho a iných systémov.
Disponujeme komplexne vybavenými pracoviskami elektroliečby (prístroje k elektroanalgézii, elektrostimulácii, ultrazvuk, magnetoterapia, , terapia laserom), vodoliečby (vírivý kúpeľ horných aj dolných končatín) telocvičňou na individuálne aj skupinové cvičenie vybavené pomôckami k liečebnému telocviku.

Lekár

MUDr.Katarína Bieliková

Fyzioterapeut

Mária Brodzianska

Mgr. Bronislava Ondríková

Mgr. Michaela Šurianska

Zdravotná sestra

Mária Turčanová

Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok 07.00 – 14:30
Obed 12:00 – 12:30

Telefón

0902 112 112

e-mail

rehabilitacia@mediform.sk