Poskytujeme

Komplexnú
zdravotnú starostlivosť

Zmluvné zdravotné poisťovne

Poliklinika MEDIFORM, s.r.o.

mediform

HISTÓRIA :

Zdravotnícke zariadenie Poliklinika  Mediform, s.r.o. vznikla ako nástupca NsP Nová Baňa, ktorá bola v roku 2008 zatvorená.

SÚČASNOSŤ:

Poliklinika Mediform, s.r.o. vznikla na základe rozhodnutia Banskobystrického kraja, ako príslušného orgánu, podľa zákona č.578/2004 Z.z o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poliklinika Mediform, s.r.o. ponúka v rámci poskytovanej zdravotnej starostlivosti špecializovanú zdravotnú starostlivosť/ďalej len ŠAS/a zariadenie spoločných vyšetrovacích zložiek / ďalej len SVLZ/.

Nájdete u nás: