Chirurgická ambulancia

V ambulancii všeobecnej chirurgie vyšetrujeme pacientov odoslaných lekármi z iných špecializovaných ambulancií a ambulancií praktických lekárov, ktorí vyžadujú chirurgické ošetrenie.

Druhy výkonov

  • Vykonávame všetky základné ambulantné chirurgické vyšetrenia a ošetrenia
  • Zabezpečujeme chirurgickú liečbu chronických rán
  • Vykonávame diferenciálnu diagnostiku akútnych a chronických ochorení brušnej dutiny, zápalových ochorení mäkkých tkanív, ošetrenie úrazov 
  • Vykonávame excízie kožných lézií a lézií mäkkých tkanív v lokálnej anestéze, 
  • Sledujeme a upravujeme liečbu pacientov po prepustení z ústavnej starostlivosti, ktorých stav si vyžaduje kontrolné ambulantné vyšetrenia, preväzy operačných rán a extrakcie stehov
  • Konziliárne vyšetrenia
  • Zabezpečujeme medziodborovú spoluprácu s inými špecializovanými ambulantnými pracoviskami nachádzajúcimi sa v našom zdravotníckom zariadení. (RTG a USG diagnostiku, rehabilitáciu poúrazových stavov)

Lekár

MUDr.Dagmar Elnamnam

Zdravotná sestra

Paulína Zúbeková
Hana Maslenová

Ordinačné hodiny

Pondelok - piatok 07.00 – 14:30
Obed 12:00 – 12:30

Telefón

0911 112 067

e-mail

chirurgia@mediform.sk