Mudr.M.Majerčíková sa v dňoch 5.-7.mája 2023 zúčastnila výročného Kongresu všeobecných lekárov v Šamoríne. Témou číslo jedna  boli tento rok jednoznačne dyslipidémie.

Dyslipidémia je metabolické ochorenie sprevádzané zmenami plazmatických lipidov a lipoproteínov. Začiatkom roku 2023 boli zrušené preskripčné obmedzenia na všetky typy statínov a ezetimibu (liečivá používané v terapii dyslipidémií), čím sa všeobecným lekárom otvorila nová cesta v naozaj komplexnom a modernom manažmente dyslipidémie v súlade s medicínou založenou na dôkazoch (EBM).

Každému pacientovi pri preventívnej prehliadke teda stanovujeme aj tzv. SCORE – riziko kardiovaskulárnej choroby v najbližších 10 rokoch. Všetko prebieha pomocou merania rizikovych faktorov, výšky krvného tlaku, hladiny lipidov… Sú presne stanovené postupy, kedy stačia diétne a režímove opatrenia, a kedy už musí nastúpiť skorá a účinná farmakoterapia.

Je výborné, že už aj my, všeobecní lekári, máme teraz k dispozícii modernú pomoc pre tzv. rizikových pacientov, a dokážeme ňou významne redukovať kardiovaskulárne riziko.

Kongres bol, napokon ako to už býva zvykom, skvelým profesionálnym zážitkom.

 

 

Autor článku: MUDr. Magdaléna Majerčíková