Koronavírus? Základom je informovanosť a dodržiavanie hygieny

Prítomnosť koronavírusu na Slovensku je potvrdená, zdravá opatrnosť a rešpekt je preto na mieste. Neúčinkujú naň antibiotiká a overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje. Základom je tak dobrá informovanosť, dodržiavanie základných hygienických pravidiel a nepodliehanie panike.

Nie každé ochorenie s kašľom, horúčkou, sťaženým dýchaním, bolesťou svalov a kĺbov totiž musí byť COVID 19. Hoci sa je možné nakaziť aj od osôb, u ktorých zatiaľ koronavírus nebol potvrdený, ak ste neboli v zasiahnutých krajinách, ani ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou o iné akútne respiračné ochorenie alebo chrípku.

Informácie čerpajte iba z overených zdrojov, nie z nedôveryhodných internetových obežníkov.

Vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v reakcii na epidemiologickú situáciu súvisiacu s novým koronavírusom SARS-CoV-2, vydali 28. februára 2020 stanovisko, z ktorého vyberáme :

Fakty

 • Nový koronavírus (na začiatku označovaný ako nCoV-2019) má názov SARS-CoV-2 a choroba, ktorú spôsobuje má názov COVID-19 (z anglického názvu COrona VIrus Disease 2019).
 • Je príbuzný vírusom známym z nedávnej histórie, t. j. SARS-koronavírus (z roku 2002) a MERS-koronavírus (2012).
 • Najväčšia hrozba nového SARS-CoV-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia.

Prejavy

 • COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:
  – od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)
  – cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)
  – až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou
 • Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.
 • Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

Odporúčania

 • Dôsledne dodržiavať osobnú hygienu:
  – pravidelne si umývať ruky mydlom alebo dezinfekčným gélom
  – zakrývať si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní
  – nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky
  – vreckovku ihneď vyhodiť do uzavretej odpadovej nádoby a pod.
 • Dôsledne dbať na čistotu bezprostredného prostredia (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl a pod.) a obmedziť nosenie náramkov a iných predmetov na rukách.
 • Vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu.
 • Dodržiavať osobný odstup (najmenej 1 meter), zbytočne nepodávať ruky.
 • Nevyhľadávať miesta s vysokou hustotou ľudí, ak to nie je nevyhnutné.
 • Ostať doma v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať návštevy.
 • Zamedziť zdieľané používanie uterákov, riadov a iných osobných predmetov s členmi rodiny.
 • Ak sa príznaky zhoršia, zavolať svojmu lekárovi alebo kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva SR a neohlásene nenavštevovať ambulanciu alebo pohotovostnú službu.
 • Mať doma základné lieky na zníženie horúčky.
 • Necestovať, ak to nie je nevyhnutné. Týka sa to najmä rizkových krajín, ktorými aktuálne sú: Taliansko, Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro však môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.