NOVÁ REHABILITAČNÁ TELOCVIČŇA V MEDIFORM .

Do renovácie a zlepšenia podmienok našej polikliniky investujeme dlhodobo . Od začiatku novembra  môžu pacienti využívať novú  modernú  telocvičňu   fyziatricko-rehabilitačného oddelenia , ktorá je  k dispozícii s dobrým vybavením pomôcok na individuálne aj skupinové cvičenie . Telocvičňa je vybavená rôznymi pomôckami napr. fit-loptami,činkami, stacionárnym bicyklom , expandermi  a inými pomôckami na rozcvičovanie kĺbov , posilňovanie svalov , zlepšovanie  mobility a koordinácie pohybu .

Poďakovanie patrí celému  kolektívu rehabilitácie za pomoc pri tejto premene a ostatným zamestnancom Mediform.

 Prinášame Vám pár pohľadov na nové priestory.

Ing.Marcela Forgáčová, MBA