NAŠA POLIKLINIKA SI PRIPOMENULA MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÁDIOLÓGIE .

Medzinárodný deň rádiológie bol vyhlásený v roku 2012 , aby sme si pripomenuli dôležitosť lekárskeho zobrazovania  v modernej zdravotnej starostlivosti . 8 .november je totiž výročím objavu  röntgenových lúčov , ktoré objavil Wilhelm Conrad Rontgen v roku 1895. Práca rádiológa je pred očami pacientov viac- menej skrytá a málokto z nás vie, čo všetko  je v jej náplni  . Jeho úloha v zdravotníctve je však nezastupiteľná.

 

Aj my v spoločnosti  Mediform si dnes pripomíname tento významný deň .

 

Ing.Marcela Forgáčová ,MBA