V Žehre robia zdravotníci najväčšiu misiu od začiatku pandémie!

V Žehre robia zdravotníci najväčšiu misiu od začiatku pandémie!

 

Na základe povolenia z RÚVZ  na zriadenie  mobilného odberového miesta v Poliklinike Mediform,s.r.o, sa v spolupráci s INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. / IRS/, naši zamestnanci zúčastnili misie testovania na COVID-19  v osade Dreveník v Žehre .Náš CORONA TEAM testoval osadníkov v osade Dreveník  v  Žehre tri dni. Osada  Dreveník v Žehre bola pre koronavírus uzatvorená , už vyše mesiaca a úrady netaja , že išlo o najväčšiu misiu od začiatku pandémie u nás.

V Žehre mala súkromná zdravotná služby IRS svoje stanovište so svojou  technikou, v tejto lokalite mali dva kontajnery na  bezpečný odber biologického materiálu , odberové sanitné vozidlá , komiónovú nemocnicu , skríningové vozidlo s laboratóriom pripravené na testovanie.

CORONA TEAM sa skoro ráno pripravoval na denné testovanie osadníkov – oblečením ochranných overalov, rukavíc, ochranných štítov a respirátorov, veľmi dôsledná bola dezinfekcia pred odchodom na miesto testovania , ktoré v mnohých smeroch pripomínalo , že sme vo vojne.

Pre náš CORONA TEAM bola táto misia veľkou skúškou a zároveň veľkou výzvou pomôcť tam, kde treba. Byť zdravotníkom nadobúda v tomto čase svoj pravý význam, teraz je potrebné spomenúť si, prečo sa rozhodli byť lekári lekármi a sestry setrami. Naším poslaním je služba chorým .

Ďakujeme CORONA TEAMU / MUDr.Jozefovi Cabánekovi, MUDr.Tamirovi Yahia , Evke Ditteovej , Ing.Marcele Forgáčovej / za jeho nasadenie , odhodlanie , ochotu a pomoc v Žehre a veľké ĎAKUJEM patrí Dr.Balážimu  – nášmu veliteľovi , ktorý bol mesiac v tejto oblasti, kde pomáhal vlastnou technikou a neváhal nasadzovať   vlastné zdravie na záchranu iných .

SPOLU TO DOKÁŽEME !