POĎAKOVANIE ZA OCHRANNÉ POMÔCKY.

POĎAKOVANIE ZA OCHRANNÉ POMÔCKY.

 

Vedenie Polikliniky Mediform,s.r.o. sa chce touto cestou úprimne poďakovať za nezištnú pomoc všetkým darcom:

  • Banskobystrickému samosprávnemu kraju , ktorý poskytol pre náš personál osobné ochranné pomôcky – rúška, rukavice , ochranné štíty.
  • Primátorovi mesta Nová Baňa Mgr. MVDr. Branislavovi Jaďuďovi, MBA za ochranné rúška – 20ks pre personál polikliniky.
  • Silvii Ďatkovej , za ušité rúška  pre pacientov,  aj pre personál- 300ks.
  • Iniciatíve Kto Pomôže Slovensku , ktorá do polikliniky doručila osobne ochranné pracovné pomôcky – Tyvek overaly 100 ks ,ochranné štíty 28 ks.
  • Slovnaft –  doručil osobne 300 litrov dezinfekcie  proti šíreniu koronavírusu.

Vedenie polikliniky všetkým darcom  úprimne ďakuje za nezištnú pomoc  a spolupatričnosť v tejto situácii.