PROGRESIA OCHORENIA U PACIENTA S COVID-19 NA CT A RTG

POROVNANIE RTG A CT SNÍMKY PACIENTA S COVID -19

mediform.sk PROGRESIA OCHORENIA U PACIENTA S COVID-19 NA CT A RTG 9

RTG

mediform.sk PROGRESIA OCHORENIA U PACIENTA S COVID-19 NA CT A RTG 10

CT

Pri príjme pacienta pozitívneho na COVID-19  bol RTG  snímok pľúc  negatívny, zároveň bolo vykonané CT, ktoré vykazuje konsolidácie zmeny na pľúcnom tkanive napadnutom infekciou  /viď červené šípky na CT /

Z toho vyplýva , že pre COVID-19 je presnejšia a včasnejšia  diagnostika  vykonaná na CT obraze!

SKORÁ FÁZA ZOBRAZENÁ NA CT – 4 DNI PO INFEKCIE COVID-19

mediform.sk PROGRESIA OCHORENIA U PACIENTA S COVID-19 NA CT A RTG 11

Po 4 dňoch opakované CT pacienta pozitívneho na COVID-19,  ktoré zobrazuje progresívne zmeny na zadnej časti pľúcneho tkaniva . / žltá šípka /

SÉRIA RTG FILMOV PACIENTA POZIVTÍVNEHO NA COVID-19 - PROGRES OCHORENIA

mediform.sk PROGRESIA OCHORENIA U PACIENTA S COVID-19 NA CT A RTG 12

RTG snímka 72 ročnej pacientky prijatej s akútnym respiračným zlyhaním, horúčka 38 C a dýchavičnosťou, suchým kašľom, zmeny za 72 hodín, ktoré preukazujú masívne zápalové zmeny v pľúcnom tkanive .

Pľúca sa naplnia zápalovými zhlukmi a nedokážu okysličovať krv. Telo má tak zníženú schopnosť prijímať kyslík a zbaviť sa oxidu uhličitého. Ide o častý dôvod, prečo pri ťažkej pneumónii pacienti zomierajú. 

Vypracoval: MUDr.Tamir Yahia