dobrovolnici irs

POĎAKOVANIE DOBROVOĽNÍKOM

„Dnes už mnoho ľudí vie, že lipa chrípku zabije „

Na počesť , aby areál v  nemocnici znova rozkvital , zasadili  dobrovoľníci symbolicky 6.4.2020, “Lipu zdravia, šťastia , lásky a nádeje“., Sú to tí,  ktorí pomáhajú pri úpravách okolia v našom areáli  – kosia , sadia, opravujú  a dezinfikujú .

Za všetko, čo sa v areáli bývalej nemocnice  urobilo a stále robí, treba predovšetkým poďakovať  Dr. Balážimu a dobrovoľníkom, konkrétne : Alenke Palatinusovej,  Milanovi Mokrému, Petrovi Jenesovi, Jozefovi Mokrému, Ľubomírovi Mokrému, Štefanovi Žemberymu, Vladimírovi Brieškovi.

„Tajomstvo úspechu v živote  je  nachádzať uspokojenie v tom, čo robíme.“ Thomas Alva Edison