Naši zdravotníci vykonávali PCR – testovanie v domovoch v okrese Žarnovica.

Na základe spolupráci  s RÚVZ  ZH boli naši zamestnanci MEDIFORM poverení  vykonať  PCR testovanie v mesiaci február v domovoch sociálnych služieb a to :

DSS Hrabiny Nová Baňa

DD  A DSS Hodruša Hámre 

ZSS Prochot

Išlo o testovanie klientov zariadenia a ich zamestnancov. Testovanie prebehlo bez problémov, klienti boli ústretoví a ochotní spolupracovať. Vyzdvihujeme  mimoriadnu ochotu a spoluprácu zo strany zariadení , ktorá bola na vysokej profesionálnej  a hlavne ľudskej úrovni.

Zároveň ďakujem zamestnancom Mediform za ich prístup a ochotu pomáhať v tejto ťažkej dobe .

Ing.Marcela Forgáčová,MBA