Komunikačné karty pre lekárov

Z dôvodu rečovej bariéry medzi lekárom a pacientom – vojnovým utečencom z Ukrajiny – Vám prinášame komunikačné karty.
 
Veríme, že Vám uľahčia vzájomnú komunikáciu.
 
Ing. Marcela Forgáčová, MBA