Mediform poďakoval svojim zdravotníkom .

„Zamestnanci Mediform už vďaku z mojich úst počuli mnohokrát  , teraz k nej pripájam aj pozvánku „ hovorí riaditeľka Mediform,  ktorá  pre nich zorganizovala prehliadku Baziliky minor sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku, so sprievodcom, ako poďakovanie za ich prácu v prvej línii.

Bazilika je miestom pravidelných bohoslužieb , ako i iných liturgických slávení . K bazilike prináleží kláštor Sv. Benedikta , ako i   zrekonštruované prízemie sýpky s tvoriacou sa expozíciou .Len jedno podlažie má 800 m2,  ktoré  sme mali pri prehliadke možnosť vidieť .

 

 

S radosťou Vám prinášame pár fotografií  z prehliadky . Bol to neopakovateľný , hlboký , náboženský a duchovný zážitok, za ktorý ďakujeme !