VYŠETRENIE PROTILÁTOK NOVÝM PRÍSTROJOM

Dnešným dňom sme na všeobecnej ambulancii začali pracovať s novým moderným prístrojom Exdia TRF Analyzer Plus  . Pomocou tohoto nového WHO-certifikovaného prístroja Vám budeme vedieť stanoviť hladinu protilátok Covid–19 v triede IgM aj IgG vo výslednej semikvantitatívnej hodnote.

Protilátky v triede IgM sa tvoria v skorých štádiách infekcie, Podľa skúseností ich ale často nachádzame v krvi aj dlhodobo aj po prekonaní choroby, hlavne ak išlo o ťažší priebeh infekcie.

Protilátky v triede IgG majú špecifické a sú prítomné po prekonaní infekcie. U pacientov so závažnejším klinickým priebehom je predpokladaný začiatok ich tvorby v priebehu 14 dní. U pacientov bez príznakov potom najskôr po 14 – 30 dňoch po prekonaní infekcie (pozitivite antigénového alebo PCR testu) – tu sa predpokladá viac zapojenie bunkovej imunity, pre ktorú nie je tvorba protilátok typická.

Čo to znamená ?

Výsledok môže vyzerať takto :

Hladina protilátok negatívna – čiže protilátky proti SARS – CoV-2 buď nie sú prítomné vôbec, alebo sú vo veľmi nízkom titre pod detekovateľnou hranicou.

Hladina protilátok pozitívna, v tomto prípade prístroj vyhodnotí aj konkrétnejšie nízku (do 200 BAU/ml), strednú (200-300 BAU/ml) a vysokú (nad 300 BAU/ml) mieru pozitivity hladín protilátok.

Vyšetrenie budeme realizovať z kvapky krvi, na počkanie (výsledok do 15 min od odberu), za poplatok 16,- eur. Ak budete mať o tento test záujem, je nutné sa vopred objednať na telefónnom čísle    0910/799112   každý pracovný deň  v čase od 13-14 hod.

Prístroj Exdia budeme tiež používať pri stanovovaní hodnoty CRP u našich pacientov. V tomto nastávajúcom období jesene a zimy je vyšetrenie CRP nesmierne užitočné vyšetrenie. Používame ho najmä na odlíšenie bakteriálnej infekcie od vírusovej. Vyšetrenie sa tiež realizuje z kvapky krvi a prepláca ho v prípade indikovania lekára zdravotná poisťovňa .

 

MUDr.Magdaléna Majerčíková