Zjazd Slovenskej spoločnosti Fyziatrie,balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Jubilejný XXX. Zjazd Slovenskej spoločnosti Fyziatrie,balneológie a liečebnej rehabilitácie sa konal v dňoch 17.-18.6.2022 v hoteli Tatra v Bratislave. Poliklinika Mediform tam mala svoje zastúpenie v osobe rehabilitačnej lekárky MUDr. K.Bielikovej .

Hlavné témy zjazdu

1.História FBLR

2.RHB a balneológia v prevencii

3.COVID -19

4.Varia

Jubilejný zjazd nebol len odborným podujatím,na ktorom sme si vymenili skúsenosti zo svojich pracovísk a dozvedeli sme sa novinky z odboru FBLR. Zjazd  bol aj oslavou a pripomenutím jednotlivých míľnikov odboru a zaspomínaním na jeho najvýznamnejšie osobnosti.

„Ako rehabilitačného lekára ma najviac oslovila štúdia ,ktorá sa zaoberala najčastejšími neurologickými komplikáciami infekcie Covid 19“ zhodnotila naša doktorka Bieliková.