UKONČENIE PREVÁDZKY MOM.

Spoločnosť INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM https://www.irs.sk/international-rescue-system-mobilne-odberove-miesta/ oznamuje , že mobilné odberové miesta pre antigénové testovanie na COVID-19 ukončili svoju činnosť 30.júna 2021.

 

Poďakovanie patrí predovšetkým zamestnancom , ktorí pracovali v mobilnom odberovom mieste . Úprimne im ďakujeme za mimoriadnu ochotu ,ľudskosť,  nasadenie a odhodlanie .

 

Mobilné odberové miesto na PCR vyšetrenie    https://www.mediform.sk/testovanie/  /  MOM – PCR / ostáva naďalej v prevádzke.

 

Ing.Marcela Forgáčová,MBA