V mene Polikliniky Mediform vyslovujem POĎAKOVANIE vychovávateľkám Základnej školy J.Zemana za nádherné gesto  „Učitelia pečú zdravotníkom“.

Dňa 17.12 .2021 obdarovali náš očkovací  tím v Novej Bani  balíčkom  napečených perníkov.
Ďakujeme za myšlienku i nápad napiecť vianočné koláče a odovzdať ich zdravotníkom v meste Nová Baňa.

Toto gesto má pre nás veľkú  hodnotu.

 

Ing. Marcela Forgáčová, MBA