ROZPIS VAKCINÁCIE MOBILNOU OČKOVACOU JEDNOTKOU MEDIFORM .

Z dôvodu vysokého záujmu o vakcináciu sme doplnili nové termíny na podávanie vakcín v našom okrese Žarnovica .

mediform.sk ROZPIS VAKCINÁCIE MOBILNOU OČKOVACOU JEDNOTKOU MEDIFORM . 3