Školenie prvej pomoci

Dňa 12.07.2022 zorganizovala naša spoločnosť, pre všetkých zamestnancov, školenie prvej pomoci  pod vedením certifikovanej a skúsenej školiteľky, odborníčky  so znalosťami priamo z terénu Mgr .Dagmar  Tomčányovej. Teoretické znalosti nám dodali sebadôveru, aby sme si vedeli zachovať chladnú hlavu a konať aj vo vypätých situáciách. V praktickej časti školenia si všetci účastníci vyskúšali na figuríne masáž srdca i použitie externého defibrilátora, ktorý je umiestnený v našej poliklinike.

Pani Mgr. Tomčányovej touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaku za odovzdané vedomosti a zručnosti  a veríme, že aj vďaka nim sa nám podarí zachrániť nejeden ľudský život.

 

Ing. Marcela Forgáčová, MBA