ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV   V  POLIKLINIKE  MEDIFORM s.r.o.  : COVID -19.

 

Nečakáme so založenými rukami , ale pripravujeme sa .

Denne dostávame informácie  o výskyte a zvýšenom počte pozitívne testovaných ľudí, je preto veľmi dôležité , aby sme si zopakovali ako správne používať ochranné prostriedky, ako sa správne „dekontaminovať „ ,ako sa správne vyzliecť z ochranného overalu, prečo je dôležitá  neustála dezinfekcia rúk  .

Dňa 26.08.2020 sa v priestoroch polikliniky uskutočnilo školenie COVID-19,  ktoré realizoval riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM s.r.o. Dr.Ivan Baláži , MBA , DBA, ktorý bol pri epidémiách –  Sars , Eboly , Cholery  a na všetky naše otázky nám erudovane odpovedal.

Vďaka nemu získali naši zamestnanci Polikliniky MEDIFORM s.r.o. cenné poznatky a zručnosti , osvojili si  vedomosti v teoretickej ,ale aj praktickej rovine .

Keď pôjde do tuhého , Poliklinika Mediform s.r.o. bude pripravená.