Seminár pre sestry a pôrodné asistentky.

Poliklinika MEDIFORM s.r.o.,

Vás srdečne pozýva dňa 26.08.2020 o 14:30  hod na seminár pre sestry a pôrodné asistentky, v priestoroch polikliniky v Reštaurácii 112.

TÉMY PREDNÁŠAJÚCICH :

  1. Autizmus.
  2. Precvičte si klenbu nôh .

Okrem prednášok budú môcť účastníci diskutovať nielen na témy, ktoré odznejú na seminári, ale aj o aktuálnej problematike. Sústavné vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa hodnotí  v aktuálne vykonávanom zdravotníckom povolaní .Prideľovanie kreditov za absolvovanie jednotlivých aktivít sústavného vzdelávania v zmysle vyhlášky MZ SR č.74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov si môžete pozrieť TU.

Nahlasovanie na odborný seminár u vrchnej sestry Garajovej   – 0911 112 069