Dovoľte mi, aby som sa Vám aspoň takouto cestou poďakovala za uskutočnené testovanie v našom CDR dňa 06.11.2020. Sme Vám naozaj vďační za Vašu ochotu pomôcť, za profesionálne zvládnutý celkový priebeh, chápavý prístup.

Celému Vášmu tímu želáme všetko dobré, veľa energie a najmä pevné zdravie.