Milá pani Ing.Forgáčová,

dovoľte mi aj touto formou poďakovať za Váš ľudský prístup, ochotu, pomoc v týchto neľahkých časoch. Vaša práca si zaslúži veľkú úctu a obdiv.

Želám Vám všetkým veľa síl a energie, aby ste dokázali toto náročné povolanie vykonávať s láskou.