Vyšetrenie hladín protilátok proti koronavírusu SARS-CoV-2 môže preukázať, či ste sa s vírusom už stretli, či organizmus spustil obrannú reakciu, a či si váš organizmus vybudoval istú mieru imunity tvorbou protilátok.

Čo sú protilátky a ako fungujú? Protilátky sú bielkoviny, ktorých úlohou je rozpoznať, označiť a neutralizovať vírus alebo aktivovať iné zložky imunitného systému na jeho zničenie. Hladiny protilátok v rôznej miere pretrvávajú v krvi aj po prekonaní infekcie s cieľom zabrániť opätovnému vzplanutiu ochorenia. Ak máte požadovanú hladinu protilátok, tak si váš imunitný systém vírus zapamätal a vie vás pred ním chrániť.

Protilátky v triede IgM sa tvoria v skorých štádiách infekcie, Podľa skúseností ich ale často nachádzame v krvi aj dlhodobo aj po prekonaní choroby, hlavne ak išlo o ťažší priebeh infekcie.

Protilátky v triede IgG majú špecifické a sú prítomné po prekonaní infekcie. U pacientov so závažnejším klinickým priebehom je predpokladaný začiatok ich tvorby v priebehu 14 dní. U pacientov bez príznakov potom najskôr po 14 – 30 dňoch po prekonaní infekcie (pozitivite antigénového alebo PCR testu) – tu sa predpokladá viac zapojenie bunkovej imunity, pre ktorú nie je tvorba protilátok typická.

Pre prax z toho vyplýva, že vyšetrenie protilátok u pacienta neindikujem skôr ako po dvoch týždňoch od nákazy, pri asymptomatickom priebehu ešte neskôr. Toto vyšetrenie oceňujem ako možnosť potrvdenia prekonania choroby COVID-19 aj pri negatívom teste (pacient môže byť pri testovaní už málo infekčný, antigénový test ho nezachytí).

Pri dlhodobej pozitívnej hladine protilátok v tele nepredstavujete žiadne riziko infekcie pre svoje okolie.Vyšetrenie protilátok IgM a IgG sa realizuje pri dodržaných indikáciách cestou všeobecných lekárov alebo MOM.

Realizujeme ich aj  v našej Poliklinike MEDIFORM sro  – všeobecná ambulancia . Objednanie je možné  pondelky v čase od 13 :00-14:00 hod na telefónnom čísle 0917 506 274  len pre poistencov všeobecnej zdravotnej poisťovne .

PROSÍME PACIENTOV ABY REŠPEKTOVALI ČAS OBJEDNANIA NA PROTILÁTKY OD 13 :00 – 14:00 !

Podmienky úhrady všeobecnej poisťovne :

  • U pacienta po prekonaní ochorenia SARS-CoV-2 alebo s podozrením na prekonanie uvedeného ochorenia.
  • Ak ide o darcu rekonvalescentnej plazmy alebo ak je v súvislosti s ochorením COVID-19 u toho pacienta po medicínskej stránke potrebné overenie stavu jeho imunity.
  • Ako doplnkové vyšetrenie príznakového pacienta pri negatívnom PCR teste.