POTRAVINOVÁ POMOC – POĎAKOVANIE

Riaditeľke Polikliniky Mediform s.r.o. sa podarilo opäť vybaviť potravinovú  pomoc cez platformu  Kto pomôže Ukrajine, ktorá zastrešuje rôzne formy pomoci občanom Ukrajiny, ktorí sú nútení opustiť svoj domov kvôli vojnovému konfliktu.

 

Potravinová pomoc smerovala  ukrajinským rodinám  ktoré ušli pred vojnou a našli útočisko v našom meste.  Základné potraviny sme naložili do auta a zaviezli ukrajinským občanom do zariadenia  Branko, do Novej Bane časť Bukovina a ubytovaným rodinám  Pod Sekvojou. Odmenou pre nás bolo  ich úprimné  objatie a poďakovanie. Srdečná vďaka  patrí aj dobrovoľníkom : Mgr.Márii Falatovej ,Natálii Pandorfy, Mgr. Alle Banackej a Milanovi Mokrému za prácu pri rozdávaní potravinovej pomoci a riaditeľke Ing.Forgáčovej  za neustálu organizáciu humanitárnej pomoci.

 

Sme radi, že napriek náročnej situácii, sú medzi nami ľudia , ktorí dokážu venovať svoj čas , energiu či nadšenie, pre dobro iných !

Ing.Marcela Forgáčová,MBA