MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER V MEDIFORM

Milé naše sestry!

V tento , pre Vás sviatočný deň, Vám s potešením  blahoželám k Medzinárodnému dňu sestier.

Srdečne Vám ďakujem za dôležitú a  veľmi potrebnú prácu, ktorú pre spoločnosť Mediform vykonávate.

Ste dobré víly v bielych plášťoch, krásne záchrankyne ľudských životov a zdravia.

Bez Vás by práca v zdravotníctve nebola možná. Ďakujem  Vám za to, že Vaše krehké ramená

dokážu uniesť všetky bremená, ktoré vyplývajú  z tak náročného povolania, ktoré je pre Vás poslaním.


Vďaka za Vašu každodennú prepotrebnú prácu pre nás všetkých!!!

Ing.Marcela Forgáčová,MBA