Poďakovanie darcom  za hmotné dary pre vojnových utečencov .

Poliklinika Mediform vyjadruje veľké poďakovanie všetkým darcom, ktorí sa zapojili do zbierky na pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny . Za 5 dní prispelo 428 rodín, niektoré rodiny prispeli  aj 3 – 4 krát .

Veľké ďakujem patrí samosprávam- obci Orovnica, ktorá doviezla za dodávku vyzbieraných vecí , mestu Nová Baňa, ktoré tiež prispelo do tejto zbierky , zapojila sa aj obec Brehy ktorá priniesla vyzbierané veci . Veľká vďaka patrí Vladimírovi Búrimu , ktorý zorganizoval zbierku v Žarnovici a  doviezol 2 plné dodávky materiálnych vecí. Poďakovanie patrí aj sponzorovi- spoločnosti JH Strans, s.r.o., ktorá nám uhradila prepravu nákladného vozidla do UA. Ďakujeme aj Mgr.Palajovi  z lekárne AQUA , Žarnovica  za lieky, ktoré boli doručené na HP Vyšné Nemecké .

Zároveň ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a zdravotníkom z Mediformu, ktorí prispeli do zbierky, triedili a nakladali tieto veci do prepravného vozidla. Ďakujeme kolegom z našej spoločnosti, ktorí cez víkend zbierali materiálne veci a boli v čase svojho voľna v práci pre správnu vec!

Zároveň Vás chceme informovať, že  všetky Vaše dary boli  roztriedené , dopravené a rozdané konkrétnym ľuďom,…  už sme pomohli  2 rodinám z Ukrajiny, ktoré prišli k nám do Novej Bane Pod Sekvoju , zabezpečili sme im balíky pomoci – oblečenie , plienky , hračky a  sladkosti. Pre Mesto Nová Baňa sme poskytli deky, potraviny , plienky, ktoré prevzala Mestská polícia.

Na hraničný priechod Vyšné Nemecké smerovala nákladná dodávka plná vecí a dve sanitné vozidlá, ktoré sme priamo vyložili vo Vyšnom Nemeckom .Počas jednej noci sme rozdali všetky deky, ktoré sme priniesli  utečencom a ich deťom, ktoré sa triasli od zimy.  Potraviny , plienky a oblečenie sme dali rehoľným sestrám, ktoré  pomáhajú vo Vyšnom Nemeckom vojnovým utečencom a to tak ,že im poskytnú nutné oblečenie- bundy , čiapky , plienky, podajú hračku..

Každá deka , jedlo, hračka, oblečenie, boli použité na správnu vec a vždy iba vojnovým utečencom z Ukrajiny. 

Naša naložená dodávka smeruje do Užhorodskej nemocnice cez hranicu UA , prepraví ju sám majiteľ Mediform Dr.Ivo Baláži, MBA,DBA.Tento proces však sťažujú nekonečné rady kamiónov  humanitárnej pomoci a neustále sa meniace vládne nariadenia.  O procese vyloženia nákladného vozidla v Užhorodskej nemocnici Vás budeme informovať a  poskytneme aj foto dokumentáciu.

ZO SRDCA VÁM ĎAKUJEME ZA  VŠETKY DARY .

Ing. Marcela Forgáčová, MBA