Usmejú sa, keď sa im chce kričať.
Spievajú, keď sa im chce plakať.
Plačú, keď sú šťastné a smejú sa,
keď sú v napätí.

 

Bijú sa za to, v čo veria.
Postavia sa nespravodlivosti.
Nepovažujú „NIE“ za odpoveď, keď
sú presvedčené, že existuje aj iná možnosť.

 

Radšej budú bosé a topánky dajú
svojim deťom.
Milujú vždy bez výhrad.
Ženy vedia, že objatie a bozk

 

majú moc uzdraviť zlomené srdce.
Ženy vedia viac, ako porodiť dieťa.
Prinášajú radosť i nádej.
Delia sa so súcitom i nápadmi.

Sú morálnou podporou pre svojich blízkych a priateľov.
Je toho tak veľa, čo ženy môžu povedať a dať

Ing.Marcela Forgáčová,MBA