Vážený p. PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA

 

Vec:     Poďakovanie

Vážený p. PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA, dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za Váš prístup a profesionálne vykonanú prácu, ktorú ste realizovali počas celoslovenskej akcie „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“.

 

Aj keď tento projekt bol organizovaný v značnej časovej tiesni, a pre krátkosť času bolo veľmi náročné zosúladiť každodenné pracovné povinnosti s pokynmi a nariadeniami vlády, dovolím si zodpovedne vyhlásiť, že všetky zadané úlohy a pokyny boli v našom okrese aj vďaka Vám splnené a akcia   prebehla úspešne.

Veľmi si vážim zodpovedný prístup s ktorým ste k danému projektu pristupovali a tak ste dokázali  promptne riešiť vzniknuté problémy čím ste významne prispeli k úspešnému priebehu víkendovej celoslovenskej akcie.

 

Ešte raz Vám a Vašim zamestnancom veľmi pekne ďakujem a do ďalšieho obdobia Vám želám predovšetkým pevné zdravie, spokojnosť, veľa pracovných a osobných úspechov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

S pozdravom

Mgr. Drahomír Vaculčiak

prednosta OÚ Žarnovica