Pietne miesto pre obete COVID -19

Poliklinika Mediform ďakuje Občianskemu združeniu Skutočné obete a mestu Nová Baňa za pozvánku na Slávnostný akt výsadby spomienkovej lipy pre obete pandémie COVID-19.

Naša spoločnosť sa v Novej Bani aktívne zapája do boja proti COVID-19. Majiteľ spoločnosti od začiatku pandémie  dobrovoľne vykonával dezinfekciu verejných  priestorov, školil predstaviteľov samospráv, školil zamestnancov Mediform, vedel poskytnúť užitočné rady na zmiernenie následkov a dopadov COVID-19. Jeho dlhoročné skúsenosti boli veľkým prínosom pre toto ťažké obdobie, aké sme ešte nezažili. Všetci sme museli vystúpiť z komfortnej zóny a postaviť sa čelom novej situácii, novým nariadeniam , novým pocitom. Zvládli sme veci, o ktorých sme predtým ani nechyrovali.

Prvé mobilné odberové miesto v Novej Bani sme otvorili v marci 2020. Naše mobilné odberové miesta denne testovali viac ako 500 občanov, bolo obdobie kedy sme k dvom existujúcim a fungujúcim mobilným odberným miestam stavali tretie odberné miesto z dôvodu vysokého záujmu občanov o testovanie. Denne naši zdravotníci prišli do kontaktu s vysokým množstvom pozitívnych pacientov na COVID-19, niektoré dni sa blížili k číslu 50 pozitívnych. Naša pomoc smerovala aj do okolitých obcí – Orovnica, Tekovská Breznica , Brehy , Horné Hámre, Malá Lehota, kde sme poskytovali zdravotnícky personál na vykonávanie  testovania.  Vykonávali sme testovania pre školy, v niektorých prípadoch sme museli vyslať naše odberové tímy do ohniska nákazy, zúčastnili sme sa aj testovania v osade Drevník v  Žehre. Dodnes vykonávame PCR testovanie v domovoch dôchodcov, sociálnych zariadeniach, i testovanie imobilných pacientov. Neustále meniace sa vládne opatrenia nás prinútili meniť chod polikliniky za pochodu. Naše zdravotnícke  zariadenie počas pandémie  nebolo zatvorené, poskytovali sme plnú zdravotnú starostlivosť, vykonávali sme preventívne prehliadky, boli sme nápomocní občanom v ich otázkach ohľadne covidu a liečby. Zdravotnícky personál sme neustále chránili ochrannými prvkami. Pandémia ešte zďaleka neskončila, preto nechávame možnosť občanom dať sa otestovať aj naďalej.

Dôsledky pandémie budú pretrvávať ešte dlhodobo po jej skončení, nielen na životoch a zdraví pacientov, ale aj v dušiach a fyzických silách zdravotníckeho personálu.

Nikdy nezabudneme na skutočné obete COVID-19!

Ing.Marcela Forgáčová,MBA