Medzinárodná rádiologická vedecká konferencia.

MUDr. Tamir  Yahia, rádiológ našej Polikliniky Mediform s.r.o.,  sa zúčastnil vedeckej konferencie v Trenčianskych Tepliciach, zameranej na moderné metódy diagnostiky  v rádiológii, mamodiagnostike  i automatizácii USG obrazu. Program a prednášky boli viac než zaujímavé a prakticky nesmierne prínosné ,obohatením boli i témy terapie i psychohygieny pacientok.

„Všetky nadobudnuté informácie i skúsenosti  budem využívať vo svojej odbornej praxi na zlepšenie komfortu  pacientov“ uviedol Dr. Yahia.

Ďakujeme MUDr.Yahiovi  za záujem o nadštandardné vzdelávacie aktivity  v prospech pacientov.

 

Ing.Marcela Forgáčová,MBA