HUMANITÁRNA POMOC – POĎAKOVANIE

Riaditeľke Polikliniky Mediform s.r.o. sa podarilo vybaviť humanitárnu pomoc cez platformu  Kto pomôže Ukrajine, ktorá zastrešuje rôzne formy pomoci občanom Ukrajiny, ktorí sú nútení opustiť svoj domov kvôli vojnovému konfliktu a prichádzajú na Slovensko,  a to konkrétne :

  • 20 ks matracov od spoločnosti Vegas Group s.r.o. ,Nitra
  • 40 l dezinfekcie od firmy Peter Kurčík, Banský Studenec

„Tento materiál bude použitý na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom , kde má naša spoločnosť svoju základňu a od prvého dňa vypuknutia vojny pomáha vojnovým utečencom.“

 

ĎAKUJEME VŠETKÝM DOBROVOĽNÍKOM , PROFESIONÁLOM A ORGANIZÁCIÁM , KTORÍ POSKYTOVALI A POSKYTUJÚ HUMANITÁRNU POMOC ĽUDOM V NÚDZI!

Ing.Marcela Forgáčová,MBA