Humanitárna pomoc doručená!

Humanitárna pomoc doručená!

Je to tam !!! Majiteľ našej firmy Dr. Baláži,MBA,DBA dozeral na celú prepravu humanitárnej pomoci, ktorú sme vyzbierali v Novej Bani.

Náš dar pre Ukrajinu dorazil do cieľa…tam , kde to teraz najviac potrebujú.

Posledným krokom  bola práve preprava humanitárnej pomoci, ktorá  nám však spôsobila komplikácie z dôvodu  preplnených skladov humanitárnej pomoci vo Vyšnom Nemeckom aj colného úradu Čierna nad Tisou . Ďalšia nečakaná komplikácia pri preprave nastala , keď objednaný prepravca z Novej Bane nemohol čakať na hraničnom priechode Vyšné Nemecké do druhého dňa , ani nám nemohol  prenajať  vozidlo do nasledujúceho dňa.  Tento prepravca dostal za prepravu riadne zaplatené sponzorom, ktorý túto prepravu zorganizoval.

Na základe týchto skutočnosti a z dôvodu korektnosti a serióznosti prepravovaných darovaných veci, sme sa rozhodli celú prepravu zveriť do rúk MINISTERSTVA VNÚTRA SR.Ministerstvo vnútra zabezpečilo  prepravu na svoje vlastné náklady, zabezpečilo nám odvoz darovaných vecí kamiónom aj so šoférom . Preprava smerovala trasou – Zvolen( clo )-  Mukačevo – prekládka z vozidla do vlaku-  preprava vlaku  do Kyjeva, mestskej rade- p. Kličkovi.  Na prepravu dozeral aj náš majiteľ na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom , ktorý v tejto oblasti  intenzívne pomáha už 4 týždne .

Vyzdvihujeme mimoriadnu ústretovosť a spoluprácu s Ministerstvom vnútra , s Mgr Jasenským aj s generálnym  riaditeľom pre sekciu krízového riadenia  plk. Ing. Mariánom  Dritomským.

Mrzí nás, že sa nájdu osoby, ktoré dehonestujú našu prácu a šíria rôzne dezinformácie.  Stálo nás to všetkých veľa času aj energie ,strávených pri zabezpečovaní  tejto  pomoci pre vojnových utečencov. Do tejto zbierky prispeli aj naši vlastní zamestnanci – naša poliklinika a nikomu nedovolíme ,aby naše úsilie bolo zmarené.  Hlavnou snahou stále je a bude pomáhať vojnovým utečencom . Neodradí nás ani takáto negatívna skúsenosť, lebo  vždy veci dotiahneme do konca.Naša spoločnosti nikdy neprofitovala a ani nebude profitovať, na ľudskom nešťastí, našu pomoc dokazujeme každým dňom,  nie len v Novej Bani , ale v rámci celého Slovenska .

Ďakujeme majiteľovi našej firmy Dr. Balážimu  za jeho veľké úsilie prepraviť cez hranicu všetky darované veci . Ďakujeme Vám, ktorí ste prispeli a urobili tak úžasnú vec.

Dobré veci sa dejú tomu, kto VERÍ. Lepšie veci sa dejú tomu, kto je TRPEZLIVÝ. Najlepšie veci sa dejú tomu, KTO TO NIKDY NEVZDÁ.

Ing.Marcela Forgáčová,MBA

Priebeh zbierky si môžete pozrieť tu:

Humanitárna pomoc vojnovým utečencom z Ukrajiny

ZBIERKA PRE UKRAJINU V MEDIFORM PRASKÁ VO ŠVÍKOCH .

Poďakovanie darcom  za hmotné dary pre vojnových utečencov .

Fotka 1 – Prekládka  humanitárnej pomoci do vlaku v Mukačevo

Fotka 2 – Prekládka  humanitárnej pomoci do vlaku v Mukačevo

Fotka 3 – Naloženie humanistických vecí do kamióna  vodičom z Ministerstva vnútra SR

Fotka 4 – Hraničný priechode Vyšné Nemecké,  kde už  kamión čakal majiteľ našej firmy.

Fotka 5 – Nákladný list z prevozu humanitárnej pomoci do Kyjeva.

Video – Poďakovanie od starostu  z Kyjeva