Dnes si pripomíname Svetový deň rádiológie.

Medzinárodný deň rádiológie bol vyhlásený v roku 2012 , aby sme si pripomenuli dôležitosť lekárskeho zobrazovania  v modernej zdravotnej starostlivosti.  8 .november je totiž výročím objavu  röntgenových lúčov,  ktoré objavil Wilhelm Conrad Rontgen v roku 1895. Práca rádiológa je pred očami pacientov viac- menej skrytá a málokto z nás vie, čo všetko  je v jej náplni.  Jeho úloha v zdravotníctve je však nezastupiteľná.

Viete o tom , že máme plne digitalizovaný najmodernejší skiagrafický prístroj, ktorý znižuje dávku röntgenových lúčov, skracuje čakaciu dobu, poskytuje široké spektrum vyšetrení a lekárom pomáha k promptnej diagnostike ?  Najčastejšie sa snímkujú hrudníky.

Viac https://www.mediform.sk/ambulancie/radiologia-rtg/

Aj my v spoločnosti  Mediform si dnes pripomíname tento významný deň .

Ing.Marcela Forgáčová ,MBA