Čo robiť po príchode zo zahraničia – COVID 19

Navštívili ste v posledných 14 dňoch krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín?

(Zoznam menej rizikových krajín: Austrália, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čína, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko a Taliansko)

Krajina nie je na zozname

Ak ste prišli z krajiny, ktorá nie je na zozname,  po návrate sa bezodkladne nahláste telefonicky alebo e-mailom na miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Zotrvajte v domácej izolácii. Tá sa týka aj ľudí, ktorí s vami žijú v jednej domácnosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vám zmanažuje test na ochorenie COVID-19 najskôr na piaty deň po príchode.

Ak je výsledok negatívny, domáca izolácia sa končí pre celú domácnosť.

Ak je výsledok pozitívny, izolácia trvá ďalej a treba sa riadiť pokynmi príslušného RÚVZ.

Krajina je na zozname

Ak ste prišli z krajiny, ktorá je na zozname,  nie je potrebné absolvovať test na ochorenie COVID-19, ani sa hlásiť na RÚVZ.

Ak sa však u vás prejavia príznaky respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

Všetkým osobám odporúčame aby dodržiavali ROR (rúško-odstup-ruky/dezinfekcia), zvážiť účasť na hromadných podujatiach, návštevách, oslavách, zvlášť, ak je to v lokalitách s vyšším výskytom ochorenia COVID-19.