MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO /MOM/  V POLIKLINIKE MEDIFORM s.r.o.

Počas pandémie COVID-19 sme otvorili MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO / MOM / na testovanie COVID-19  v Poliklinike MEDIFORM s.r.o.  , vyšetrenie si môžete dať urobiť každý štvrtok / odber realizujeme  už  iba 1 x v týždni/  od 08:00 – 09:00 hod.

TESTOVANIE

Testovanie zabezpečujú zamestnanci Polikliniky MEDIFORM s.r.o. Máme vytvorené 2 tímy , v prípade vysokého  počtu prihlásených na odbery COVID-19 . Každý štvrtok otestujeme viac ako 40 suspektných alebo potvrdených pacientov s diagnózou COVID-19 .

 

Otestovať sa môžu dať  pacienti :

  • Indikovaní svojim všeobecným lekárom.
  • Pacienti odoslaní  RÚVZ/ Regionálnym úradom verejného zdravotníctva /.
  • Pacienti odoslaní z NCZI/ Národného centra zdravotníckych informácií/.
  • Samoplatcovia.
  • NA ODBER JE POTREBNÉ SA VOPRED OBJEDNAŤ, pacienti  bez lekárskej indikácie , odoslania z RÚVZ ,NCZI, alebo uhradenia poplatku pre samoplatcov  nebudú testovaní. Žiadame preto záujemcov, aby nevstupovali k mobilnému odbernému miestu . Objednať sa na odber je možné iba cez internet   , nie osobne v priestoroch odberného miesta.

MOM je zriadené na parkovisku pred vstupom do areálu  polikliniky , pacienti prichádzajúci na odbery COVID-19 majú vyčlenené parkovacie miesta pred vstupom. Preto žiadame pacientov prichádzajúcich  na odbery COVID-19 , aby zostali vo svojom vozidle a  po vyzvaní vystúpili z vozidla . Zároveň Vás žiadame, aby ste prichádzali na presne stanovenú hodinu a minútu, aby sme zabránili kontaktu medzi Vami.

STE INDIKOVANÝ PACIENT A MÁTE ŽIADANKU OD LEKÁRA ? Objednajte sa vopred TU.

STE SAMOPLATCA? Objednajte sa vopred TU.

INŠTRUKCIE  A ŽIADANKA PRE LEKÁROV TU.

 

POKYNY PRED ODBEROM :

– Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť , žuť žuvačku, používať kvapky ,alebo spreje do nosa a hrdla , umývať si zuby a používať ústnu vodu.

– Zabezpečte si ochranu tváre rúškom.

– Identifikujte sa platným občianskym preukazom.

– Príďte presne na objednaný čas .

– Riaďte sa pokynmi personálu pri vstupe na testovacie odberové miesto.

 

Ďakujeme coronatímu: MUDr. Vincentovi Holečkovi , MUDr.Tamirovi Yahiovi, Anne Ohlasovej, Helene Garajovej , Ing.Marcele Forgáčovej , Milanovi Mokrému za odvahu a odhodlanie pomôcť v boji s chorobou, s ktorou sa už budeme musieť naučiť žiť , no hlavne za to , že nasadzujete svoje zdravie , aby ste pomohli iným.