Povinnosť absolvovať domácu izoláciu a test na COVID-19 pri vstupe na územie SR

Pokiaľ od 16. novembra 2020 od 07:00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

 • ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
 • pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ (v posledných 14 dňoch ste navštívili iba krajiny v rámci EÚ) a máte bezpríznakový priebeh, Vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu,
 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti,
 • ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

UpozorneniePočas svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu bezpečných (menej rizikových) krajín, takk vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín a zároveň:

 • nie je potrebné nahlasovať sa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
 • nie je potrebné nahlasovať sa Vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti tzn. všeobecnému lekárovi (pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu.

UpozornenieVšetky osoby, ktoré v období od 16. novembra 2020 vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, majú nárok na vystavenie PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to požiadajú. Netýka sa to osôb prichádzajúcich s negatívnym výsledkom RT-PCR testu na COVID-19.

Zoznam zdravotne menej rizikových krajín od 16.11.2020:

 • Austrália
 • Čínska ľudová republika
 • Fínsko
 • Grécko
 • Island
 • Japonsko
 • Kórejská republika
 • Nórsko
 • Nový Zéland
 • Taiwan

Ak prichádzate z iných ako menej rizikových krajín a vyšetrenie na prítomnosť COVID-19 Vám je indikované lekárom alebo Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, test na ochorenie COVID-19 Vám je vykonaný zadarmo.

Testu na ochorenie COVID-19 nie je povinné podrobiť dieťa do 3 rokov (ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria), neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s ním v jednej domácnosti.

Prečítajte si aktuálne platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva č. 25/2020 (PDF, 335 kB) z 13. novembra 2020. ktorou sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 22/2020 V. v. SR (PDF, 435 kB) zo dňa 6.11.2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Platnosť nariadenia od: 16. novembra 2020, 07:00 hod.
Platnosť nariadenia do: odvolania;