CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE (CVI) – ŠKOLENIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Od začiatku marca sa  opätovne

uskutočňujú  školenia  zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v poliklinike MEDIFORM s.r.o. Školenia sa týkajú aktuálnej situácie coronavírusu , ktorý bol na Slovensku potvrdený . Zamestnanci majú možnosť trénovať – cvičiť v centre včasnej intervencie  postup s infekčným pacientom , vidieť  špeciálne chemické obleky , masky, ochranné prostriedky , sarsovu komoru , dekontaminačnú

komoru a biovak.

Školenie je  prospešné , keďže sa zameriava hlavne na ťažký akútny respiračný syndróm spôsobený coronavírusom a na transport  infekčného pacienta.

Centrum včasnej intervencie slúži ako elektronické kontaktné miesto pre potreby širokej laickej verejnosti,  ako aj odbornej verejnosti,   ktoré spolupracuje s Vysokou školou  Sv. Alžbety a jej  rektorom prof. MUDr. Krčmérym  DrCs, ktorý je gestorom CVI.

Od začiatku vypuknutia corovavírusu vo svete situáciu sledujeme, nepodceňujeme ,od začiatku aplikujeme opatrenia ako je neustála dezinfekcia polikliniky, tak aj jednotlivých ambulancií, používame špeciálnu dezinfekciu s virucídnymi účinkami , máme potrebný počet zásob rúšok, dezinfekcie a zdravotníckeho materiálu. Neustále prebiehajú interné školenia zamestnancov našej polikliniky po ambulanciách . Sme v kontakte s Úradom verejného zdravotníctva SR,  postupujeme podľa ich  pokynov a nariadení.

ZÁLEŽÍ NÁM NA ZDRAVÍ NAŠICH ZAMESTNANCOV, POMOCI PACIENTOM A OBČANOM!

Made with ❤ by mkx webdesign