ŠKOLENIE PRVEJ POMOCI

Dňa 11.05.2021 sa v priestoroch Polikliniky  Mediform  konalo školenie kardiopulmonálnej resuscitácie  a práce s externým defibrilátorom. Školenie viedla Mgr.Dagmar Tomčányová . Poznatky získané na školení nám bolo umožnené prakticky si overiť na figuríne spolu s externým defibrilátorom.

Pani Mgr. Tomčányovej touto cestou vyjadrujeme veľkú vďaka za odovzdané vedomosti a zručnosti  a veríme , že aj vďaka nim sa nám podarí zachrániť nejeden Ľudský život .

 

 

 

„Žiadne bohatstvo na svete sa nedá zrovnať so zdravým telom.“

Ing.Marcela Forgáčová