ZMENA TELEFÓNNEHO ČÍSLA DO VŠEOBECNEJ AMBULANCIE.

Vážení pacienti  ,

oznamujeme Vám , že od 16.03.2021 bude zmena telefónneho čísla do všeobecnej ambulancie .

TELEFÓNNE ČÍSLO 0917 506 274  JE ZRUŠENÉ!!!

NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLO JE: 0910 799 112

Ing.Marcela Forgáčová