Zdravotníci Mediform testovali v ohnisku nákazy .

Zdravotníci Mediform  vykonali PCR  odbery v ohnisku nákazy v Tekovskej Breznici, kde sa uskutočnilo testovanie žiakov II.stupňa ZŠ. Odberový team Mediform  po dohode s regionálnou hygieničkou MUDr.Stiežovou a riaditeľkou školy PaedDr.Letkovou ,uskutočnil odbery PCR Covid -19 priamo  v priestoroch školy . Vyjadrujeme veľké poďakovanie za promptné riešenie riaditeľke školy PaedDr.Letkovej , MUDr.Tužinskej, ktorá zabezpečila a dodala žiadanky pre žiakov a celému teamu zdravotníkov Mediform .

Vyzdvihujeme vzornú  spoluprácu všetkých zúčastnených  v ohnisku nákazy .

 

Ing.Marcela Forgáčová,MBA