VŠEOBECNÁ AMBULANCIA DŇA 13.06.2023

Vážení pacienti , vážení návštevníci,

oznamujeme Vám , že 13.06.2023 bude v ambulancii zdravotná sestra bez MUDr. Holečku.

Vybavuje telefonáty, lieky a objednáva preventívne prehliadky.

 

Za pochopenie ďakujeme .