SVETOVÝ DEŇ FYZIOTERAPIE 2022 V MEDIFORM

Svetový deň fyzioterapie bol vyhlásený v roku 1951 pri príležitosti založenia Svetovej konfederácie fyzioterapeutov . Už 71 .ročník si 8 .septembra 2022 pripomenulo vedenie polikliniky , spoločne s oddelením fyziatrie , balneológie a liečebnej rehabilitácie , za prítomnosti tých , ktorým tento deň patrí. Neformálne posedenie sa nieslo v duchu kvetov ,  prekvapenia i úprimného blahoželania s prejavom úcty nielen k samotným zamestnancom , ale aj k ich profesii ako takej.

 

Ďakujeme a ešte raz srdečne blahoželáme .

Ing.Marcela Forgáčová, MBA